exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Sací bagr firmy Ormonde je určen pro průmyslové čištění a je vhodný pro sání, vyfukování a transport suchých, tekutých a nebezpečných látek, jako jsou katalyzátory, prach, popílek a kaly. Sací bagr a obslužný personál Ormonde zajistí poskytnutí služeb na nejvyšší úrovni zahrnující čištění technologií, odprašování, čištění nádrží, čištění bioplynových stanic, čištění sil, čištění jeřábových drah, čištění ve stísněných prostorech, čištění v uzavřených prostorech. Sací bagr a průmyslové čištění jde perfektně dohromady se všemi typy průmyslu – dřevozpracující průmysl, chemický průmysl, teplárna a elektrárna, slévárna, ocelárna, válcovna, koksovna, rafinerie, cementárna, betonárna, apod.

Sací bagry

Sací bagr

Sací bagr firmy Ormonde jsou navrženy pro aplikaci v těžkém průmyslu, stavebnictví a nakládání s odpady. Jsou vhodné pro odsávání, těžbu a vyfukování suchých i tekutých materiálů včetně jemného prášku, prachu, těžkých kalů, zeminy, substrátu, popílku, katalyzátorů, kamení, štěrku, potravinářských výrobků, obilí a dalších průmyslových produktů.

Podtlak: 9 000 m3 vzduchu za hodinu
Sání ze vzdálenosti: až 350 metrů
Sání z hloubky: až 100 metrů
Foukání materiálů do výšky: až 60 metrů
Velikost nádrže: 14 / 15 m3

Sací bagr - Extra vybavení:
 • Těžební rameno
 • High Lift – sypání do kontejnerů a big bagů
 • Vysokotlaké vodní čerpadlo
 • Tlakové vyfukování
 • Systémy ADR / ATEX

Sací bagr - Podtlakové sání

 • Sání suchého i mokrého materiálu
 • Sání všech druhů materiálů / produktů
 • Pro všechny typy odvětví (hutní, strojírenský a chemický průmysl, těžba surovin, zpracování betonu, vodohospodářství)

Sací bagr - Foukání (pneumatický transport)

 • Tlakové foukání – až do 60 m výšky
 • Foukání v průmyslu – přenos produktu do sila
 • Stavební průmysl – vyfukování materiálů na střechy, do tunelů

Sací bagry - Těžba sáním

 • Vzdálenost až 350 metrů, hloubka až 100 metrů
 • Těžební rameno – sání kolem inženýrských sítí, plynovodů, elektrických rozvodů
 • Hloubení podzemních parkovišť, sklepů a suterénů

Sací bagry - High-Lift

 • Plnění do Big Bagů
 • Plnění do kontejnerů
 • Zdvih cisterny do výšky 180 cm

Sací bagr - ADR / ATEX

 • Sání a přeprava tekutých látek v ADR vozech
 • Sací systémy ATEX
 • Systém stálého uzemnění

Sací bagr - Non-stop služba sacího bagru

 • Ormonde nabízí 24 hodinový non-stop servis
 • Pohotovostní linka – havarijní výjezdy
 • Služby na zavolání pro celou ČR, Slovensko a Polsko