< Zpět

Průmyslové čištění sacím bagrem

Sací bagry provozované společností Ormonde jsou navrženy s několika inovativními funkcemi, které zlepšují kvalitu poskytovaných služeb, snižují provozní náklady a zvyšují bezpečnost během provozu. Sací bagry Ormonde pro suché a mokré vysávání jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly nejvyšším bezpečnostním normám a jsou navrženy tak, aby byly schopny pracovat s nebezpečnými materiály, včetně chemikálií, kyselin a výbušných materiálů.

  • Sací bagr – odprašování
  • Sací bagr – čištění jeřábových drah
  • Sací bagr – čištění chladicích věží
  • Sací bagr – čištění nádrží
  • Sací bagr – čištění sil
  • Sací bagr – čištění technologií
  • Sací bagr – čištění v zónách EX, čili v zónách s rizikem výbuchu
  • Sací bagr – ADR přeprava

Jedinečný způsob přístupu k težce dosažitelným místům – Ormonde provozuje velkou flotilu sacích bagrů, které jsou určeny k pokrytí širokého rozsahu průmyslového čištění, odsávání, vyfukování a vytlačování sypkých materiálů, prachů, kapalin a hustých kalů z těžce přístupných míst. Saní z velké vzdálenosti a odsávání těžkých materiálů pro naše sací bagry není problém.