exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Průmyslové čištění poskytuje Ormonde již od svého vzniku. Jedná se o průmyslové čištění jak pro smluvní partnery, tak pro jednorázové zákazníky. Pod pojmem průmyslové čištění se skrývá celá řada prací, při kterých je využíván zejména sací bagr, vysokotlaké vodní zařízení nebo kombinovaný kanalizační vůz. V současném světě investic do ekologie se průmyslové čištění stává běžnou součástí nejenom těžkých provozů. Detailní výčet poskytovaného průmyslového čištění se nachází níže.

Průmyslové čištění

Čištění provozů – odprašování

 • Čištění technologických plošin, podlah, konstrukcí hal, střech i technologie
 • Denní strojové a manuální čisticí služby
 • Čištění nebezpečných, rizikových a hůře přístupných prostor

Čištění technologií

 • Čištění specializovaného vybavení a strojních zařízení
 • Čištění suchou a mokrou cestou
 • Údržbové práce při továrních odstávkách

Čištění nádrží a chladících věží

 • Čištění do hloubky 80 až 100 metrů
 • Vysokotlaké čištění, odsávání sedimentu z chladících věží
 • Čištění podzemních nádrží / stísněných nebo uzavřených prostor

Čištění jeřábů a jeřábových drah

 • Výškové čistící práce ve vzdálenosti až 350 metrů
 • Odstraňování prachu, grafitu, strusky a jiných tvrdých materiálů
 • Specializovaný odsávací systém pro jeřábové dráhy

Čištění sil

 • Čištění od cementu, popílku, prachu, chemikálií,
 • Čištění písku, potravinářských a průmyslových produktů,
 • Vyfukování materiálu do skladovacích sil, zpětné odsávání a vyfukování do původních prostor

Čištění vyhnívacích nádrží

 • Odsávání většiny druhů materiálů
 • Finální důkladné dočištění
 • Systém odvětrání pracoviště a stálá kontrola plynů při práci

Výškové čistící práce

 • Horolezci s profesním průkazem
 • Práce ve všech rizikových zónách ve výškách
 • Ormonde – vysoká úroveň bezpečnosti práce

Čištění ventilačních systémů

 • Kompletní čištění továrních ventilačních systémů
 • Mokré nebo suché čištění ventilačních potrubí
 • Čištění rozsáhlých průmyslových větracích systémů

Čištění vagónů

 • Všechny typy vagónů (otevřené, silo, cisterny)
 • Vysokotlaké a vakuové odstranění produktů
 • Chemické čištění vagónů

Čištění reaktorů

 • Manuální a mechanické čištění
 • Specializované uskladnění produktu
 • Práce s katalyzátory

Ultra vysokotlaké čištění

 • Čištění od 1 000 do 3 000 barů
 • Čištění s použitím průmyslové chemie
 • Stroje, reaktory, silniční tunely, odstranění starých nátěrů, tepelné výměníky

Vyřazení továrny z provozu / likvidace

 • Odstranění technologického vybavení
 • Likvidace výrobních přípravků
 • Přestavba na tovární budovu po vyřazení z provozu

Čištění prostor s rizikem výbuchu a v uzavřených prostorech

 • EX – osobní i instalované plynové detektory, antistatické oblečení a OOPP
 • Sací systémy ADR & ATEX
 • Vstup do stísněných nebo uzavřených prostor