exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Denní průmyslové čištění

 • Služby denního průmyslového čištění
 • Odsávání, zametání, odprašování a údržba
 • Suché a mokré čištění všech druhů vybavení
 • Čištění chodníků a fasád

Denní průmyslové čištění

Environmentální management

 • Vzorkování, testování a reporting
 • Roční environmentální zprávy
 • Odpadové hospodářství (inspekce tukových lapolů, odlučovačů ropných látek a systémů ČOV)

Správa kanalizačních řadů

 • Týdenní/měsíční inspekce, testování, vzorkování a reporting
 • Vodní hospodářství – správa retenčních nádrží a přečerpávacích stanic
 • Spolupráce s městy a obcemi

Čištění chodníků a fasád

 • Čištění ekologicky šetrnými chemikáliemi
 • Vysokotlaké čištění
 • Odstranění barvy, oleje, špíny a žvýkaček