exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Environmentální služby

Odbahňování rybníků a vodních nádrží

 • Čištění lagun a čištění nádrží
 • Sací jednotky / odsávání kalů ze dna nádrží
 • Likvidace, odvodnění, zpracování kalů

Čištění kontaminovaných oblastí / Brownfield

 • Palivové nádrže – likvidace nebezpečného odpadu a vyřazování z provozu
 • Čištění kontaminovaných oblastí po úniku nebezpečných látek
 • Čištění vodních toků a čištění nádrží

Čištění bioplynových stanic

 • Čištění od všech druhů materiálů za použití sacích bagrů
 • Dočišťování vysokotlakou vodou
 • Systém odvětrání pracoviště a stálá kontrola plynů při práci

Čištění technologií vodního hospodářství

 • Čištění nádrží, odbahňování a odstraňování těžkých kalů
 • Čištění čerpacích stanic
 • Čištění lapačů písku

Čištění odlučovačů ropných látek (ORL)

 • Sání těžkých kalů
 • Čištění a výměna filtrů
 • Likvidace, testování odpadu – ADR přeprava

Čištění odlučovačů tuků (OT)

 • Sání a doplňování vody
 • Celoroční služby / údržba
 • Vzorkování, analýzy a likvidace odpadů

Recyklace a likvidace

 • Odvoz a likvidace kalů
 • Kompostování
 • Odvodnění a zpracování odpadů na místě

Vzorkování a testování odpadů

 • Certifikované analýzy
 • Klasifikace druhu odpadu
 • Reportování