< Zpět

Čištění tepelných výměníků – vnější povrch – plášťová část

Čištění vnějšího povrchu (plášťové strany) tepelného výměníku – trubkového svazku vyžaduje větší průtok vody, proto není manuální čištění efektivní. Vysokotlaké čištění ručně ovládanou pistolí je vhodné jen na čištění povrchů a není schopno účinně pronikat do středu výměníku. Poloautomatický čisticí systém Ormonde s použitím upevňovacího nástavce připevněného k speciálnímu rameni řídí všechny kolmé pohyby čisticí trysky při nastavené rychlosti pohybu okolo svazku.

  • Účinné čištění svazků
  • Automatizovaný čisticí systém
  • Rychlý čisticí systém
  • Bezpečný čisticí systém
  • Ultrazvukový systém čištění tepelných výměníků

Systém čištění vnějšího povrchu tepelných výměníků (čištění trubkového svazku) Ormonde umožňuje hluboký průnik do středu výměníku a tím obnovuje efektivní přenos tepla tepelného výměníku