< Zpět

Čištění technologií vodního hospodářství

V Ormonde poskytujeme specializované služby jak pro průmyslový, tak pro komunální sektor včetně úpraven vod a čistíren odpadních vod. Provozujeme nejmodernější techniku na trhu, která zajistí, že naši zákazníci dostanou nejvyšší kvalitu poskytnutých služeb v nejkratším možném čase.

 • Čištění čerpacích stanic
 • Čištění dešťových zdrží
 • Čištění odlehčovacích komor
 • Čištění lapáků štěrku
 • Čištění lapáků písku
 • Čištění usazovacích nádrží
 • Čištění aktivačních nádrží
 • Čištění dosazovacích nádrží
 • Čištění reakčních nádrží
 • Čištění vyhnívacích nádrží
 • Čištění uskladňovacích nádrží
 • Čištění technologií
 • Čištění chladicích věží
 • Čištění pískových filtrů
 • Čištění nádrží
 • Čištění otevřených kanálů
 • Odbahňování rybníků
 • Čištění kanalizace

Používáme vysoce výkonné sací bagry a kombinované kanalizační vozy, vysokotlaké vodní agregáty, vysokotlaké vodní agregáty pro čištění horkou vodou a technologie čištění nádrží bez nutnosti vstupu osob do nádrží, které pokryjí vaše potřeby v oblasti čištění kanalizace, čištění hlubokých nádrží, čištění vyhnívacích nádrží, čerpacích stanic a čištění technologie vodního hospodářství.