exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Ormonde nabízí průmyslové čištění a environmentální služby, které zahrnují čištění kanalizace, monitoring kanalizace, frézování kořenů, frézování betonu a inkrustace. Disponujeme nejmodernější technikou na čištění a monitoring kanalizace. To vše v nejvyšší kvalitě poskytovaných služeb.

Čištění kanalizace

Čištění kanalizace

 • Kombinované čistící vozy, 285 l/min 240 barů
 • Sání - 91% vakuum, 3500 m3/h - ADR
 • Čištění všech typů kanalizačních systémů DN 50 – 3500

Monitoring kanalizace

 • Plně vybavený kamerový vůz a přenosná kamera
 • Program WinCan (DVD, CD, JPEG, PDF)
 • Měření spádovosti a ovality – od DN 80 až do DN 2500

Frézování kanalizace

 • Frézování kořenů – odstranění kořenů vrostlých do potrubí
 • Frézování betonu – rychlé a efektivní řezání betonu
 • Tvrdých sedimentů – vibrační, nárazový a turbínový tryskový systém

Domovní přípojky – čištění kanalizací

 • 24 hodinový servis – tlakový vůz
 • Čištění domovních přípojek a střešních svodů, gajgrů
 • Práce do -20°C / velikost potrubí od 50 do 300mm

Čištění kanalizací DN 800 – 3500 a větší

 • Sací bagry – průtok vzduchu 9000 m3 za hodinu
 • Vzdálenost až 350 metrů bez přístupu
 • Čištění propustků a kolektorů

Čištění otevřených kanálů a odvodňovacích systémů

 • Sací bagr s těžebním ramenem
 • Bypassové čerpací systémy
 • Čištění v oblastech s omezeným přístupem, v uzavřených prostorech

Mapovací služby

 • Detailní zmapovaní kanalizačního systému
 • Mapování přípojek a monitoring potrubí
 • GPS lokalizace šachet, trasy vedení, velikosti potrubí

Čerpací služby

 • Ochrana před zaplavením
 • Pronájem čerpadel a správa lokalit
 • Instalace dočasných čerpacích bypassů

Oprava kanalizací

 • Výměna a čištění košů dešťových vpustí
 • Čištění a oprava kanalizačních šachet
 • Oprava a instalace drenážních trubek