Čištění bioplynových stanic

Ormonde řeší stále častěji zakázky čištění technologie bioplynových stanic při jejich pravidelných kontrolách anebo při haváriích, nejčastěji při poruše míchadel.

  • odsátí hustého sedimentu z vyhnívacích nádrží a uskladňovacích nádrží ČOV
  • odsátí těžkého kalu ze vstupních jímek BPS
  • odsátí písku, štěrku a zatuhlého kalu z fermentoru, dofermentoru a koncových skladů

Čištění provádíme sacími bagry, s přidáním anebo bez přidání vody při čištění. Bezpečnost pracovníků zajišťuje unikátní systém výměny vzduchu na pracovišti a měření koncentrace nebezpečných plynů. Výkonná technika, dlouholetá zkušenost a vysoká úroveň bezpečnosti práce zaručují rychlé vytěžení obsahu nádrží a minimální dobu přerušení fermentačního procesu.

Poraďte se s našimi specialisty na tel. č. 552 302 306.