Vývozy septiků a žump

Od podzimu 2014 naše společnost rozšířila portfolio poskytovaných služeb o segment domácích zákazníků. Jedná se zejména o:

• čištění žump, septiků
• jímek a lapolů
• čištění domovních přípojek a prohlídka kamerou

To vše ve vysokém standardu poskytovaných služeb-rychle, kvalitně a za příznivou cenu.