Čištění nádrží v průběhu roku 2018

Čištění nádrží v průběhu roku 2018

V roce 2018 stoupnul počet realizovaných zakázek na čištění nádrží v rámci všech regionů, kde společnost Ormonde působí. Poptávka po čištění nádrží společností Ormonde je způsobena díky velké výrobě průmyslových podniků, vysoké kvalitě poskytovaných služeb a nejmodernějšímu technickému vybavení. Čištění nádrží je velmi důležitá činnost pro bezvadný provoz zejména provozů vodních hospodářství. Čištění nádrží probíhá různými způsoby, a to hlavně:

 • čištění nádrží tlakem 500 bar a vodou o teplotě až 98 °C
 • čištění nádrží tlakem 1000 bar
 • čištění nádrží tlakem 2500 bar
 • čištění nádrží sacím bagrem
 • čištění nádrží sacím vozem
 • čištění nádrží kombinovaným vozem
 • Čištění nádrží se realizuje v těchto průmyslových odvětvích:
 • čištění nádrží v chemickém průmyslu
 • čištění nádrží v petrochemickém průmyslu
 • čištění nádrží v hutním průmyslu
 • čištění nádrží v energetice a v důlním průmyslu
 • čištění nádrží v rafinériích ropy
 • čištění nádrží v betonárnách a cementárnách
 • čištění nádrží na úpravnách vod
 • čištění nádrží na biologických čistírnách odpadních vod
 • čištění nádrží na chemických čistírnách odpadních vod

Konkrétněji se jedná o:

 • čištění sedimentačních nádrží
 • čištění usazovacích nádrží
 • čištění aktivačních nádrží
 • čištění vyhnívacích nádrží
 • čištění uskladňovacích nádrží
 • čištění nádrží na ropné produkty
 • čištění nádrží na chemické produkty
 • čištění nádrží – čištění sil
 • čištění neutralizačních nádrží
 • čištění odpadních nádrží
 • Čištění nádrží realizujeme ve městech Ostrava, Praha, Brno, Ústí nad Labem, Litvínov, Štětí, Kralupy, Neratovice, Pardubice, Opava, Olomouc, Třinec, Plzeň, Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Jihlava, České Budějovice, Zlín, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Šumperk, Litomyšl, Kolín, Chrudim, Mladá Boleslav, Most, Teplice, Přerov, Frýdek-Místek, Krnov, Hodonín, Tábor, Písek, Cheb a Břeclav.

Pro více informací o čištění nádrží nás kontaktujte na níže uvedených spojeních:

 • Čištění nádrží Ostrava +420 730 156 664
 • Čištění nádrží Praha +420 257 181 055
 • Čištění nádrží Česká republika +420 731 484 424