Služby průmyslového čištění

Služby průmyslového čištění

Ormonde je dynamická společnost zabývající se průmyslovým čištěním a poskytuje špičková průmyslová čisticí řešení a ekologické čisticí služby pro naše zákazníky ve střední a východní Evropě.

 • Služby čištění technologií
 • Služby čištění nádrží
 • Služby čištění tepelných výměníků
 • Služby vysokotlakého vodního čištění
 • Práce sacím bagrem

Služby čištění technologií

Ormonde je mnohem více než společnost poskytující průmyslové čištění, jsme prvotřídním poskytovatelem účinných průmyslových a technologických řešení čištění. Naše specializované technické týmy mají bohaté zkušenosti s velkou škálou průmyslových a technologických čisticích prací včetně:

 • Odprašování
 • Specializovaného technologického čištění
 • Čištění reaktorů
 • Práce s katalyzátory
 • Čištění nádrží
 • Čištění jeřábů
 • Čištění jeřábových drah
 • Čištění průmyslových ventilací
 • Průmyslové čištění potrubí
 • Čištění tepelných výměníků
 • Čištění v zónách EX – s rizikem výbuchu
 • Čištění technologií – sací bagr
 • Čištění technologií – vysokotlaké vodní čištění
 • Čištění technologií – ultrazvukové čištění
 • Čištění technologií – robotické čisticí systémy

Služby čištění nádrží

V Ormonde jsme specialisté na čištění většiny typů nádrží, čištění sil, skladovacích nádrží, čištění vagonů a čištění nádrží na bioplynových nádržích. Pokud potřebujete vyčistit nádrž pro změnu produktu, pro kontrolu, opravu nebo vyřazení z provozu, máme pro Vás řešení pro čištění nádrží.

 • Čištění nádrží bez nutnosti vstupu do nádrže
 • Čištění zásobníků
 • Čištění sil
 • Čištění chladicích věží
 • Čištění skladovacích nádrží na PHM
 • Čištění nádrží na ropné produkty
 • Čištění zásobníků na plyn
 • Čištění nádrží na kyseliny
 • Čištění nádrží na čistírnách odpadních vod
 • Čištění fermentorů
 • Čištění vagonů
 • Čištění nádrží v zónách EX – s rizikem výbuchu

Služby čištění tepelných výměníků

Automatizovaný čisticí systém tepelných výměníků Ormonde dokáže vyčistit několik trubek současně a činí tak naše služby čištění tepelných výměníků nejbezpečnější, nejrychlejší a nejúčinnější na trhu.

 • Nákladově efektivní čištění tepelných výměníků
 • Bezpečné čištění tepelných výměníků
 • Rychlé čištění tepelných výměníků
 • Ultrazvukové čištění tepelných výměníků
 • Čištění trubkových výměníků
 • Čištění deskových výměníků
 • Čištění mezitrubkového prostoru tepelných výměníků
 • Manipulace s tepelnými výměníky
 • Technologie čištění výměníků v zónách EX – s rizikem výbuchu

Sací bagry – Práce sacími bagry – Průmyslové čištění sacím bagrem

Práce sacím bagrem Ormonde je skvělá cesta k průmyslovému čištění nedostupných prostor, stísněných prostor a čištění technologií zahrnující zejména odprašování, čištění jeřábů a jeřábových drah, čištění průmyslových ventilací, čištění hlubokých nádrží, čištění sil, čištění chladicích věží, čištění vagonů, čištění nádrží, čištění zásobníků, čištění nádrží a fermentorů na bioplynových stanicích.

 • Sací bagr – odprašování
 • Sací bagr – čištění technologií
 • Sací bagr – čištění jeřábů a jeřábových drah
 • Sací bagr – čištění průmyslových ventilací
 • Sací bagr – čištění fermentorů a vyhnívacích nádrží
 • Sací bagr – čištění vagonů
 • Sací bagr – výměna katalyzátorů
 • Sací bagr – saní z velkých hloubek a vzdáleností
 • Sací bagr – práce v zónách EX – s rizikem výbuchu
 • Sací bagr – ADR doprava

Služby vysokotlakého vodního čištění

V Ormonde poskytujeme bezpečné, nákladově efektivní vysokotlaké čištění a vysokotlaké čištění pomocí robotických systémů. Naše vysokotlaké vodní agregáty a robotické nástroje jsou vyvinuty tak, aby obsluha vyloučena z přímého kontaktu s vysokotlakým vodním paprskem a zajistily Vám nejkvalitnější služby v oblasti vysokotlakého vodního čištění včetně: průmyslového čištění potrubí, čištění teplých výměníků, čištění nádrží, čištění sil, čištění vagonů a další specializované čištění technologií.

 • Čištění tepelných výměníků
 • Čištění potrubí
 • Čištění produktovodů
 • Čištění nádrží bez nutnosti vstupu do nádrží
 • Čištění sil bez nutnosti vstupu do nádrží
 • Tryskání povrchů
 • Odstraňování vodorovného dopravního značení
 • Vysokotlaké vodní čištění až 2500 bar
 • Automatizované čisticí systémy
 • Vysokotlaké vodní čištění v zónách EX – s rizikem výbuchu

Ve společnosti Ormonde se zabýváme všemi Vašimi požadavky na průmyslové čištění včetně; Čištění technologií, odprašování, čištění tepelných výměníků, čištění potrubí, čištění nádrží, čištění fermentorů, práce sacími bagry, vysokotlaké vodní čištění a ultrazvukové čištění. S pobočkami v české republice, Polsku a na Slovensku poskytujeme služby v sousedních státech jako je Rakousko, Německo, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Litva a Lotyšsko.