Čištění pískových filtrů sacím bagrem

Provozovatelé bazénů, koupališť a aquaparků stále častěji využívají sací bagr pro výměnu pískové náplně ve filtračních nádobách vodního hospodářství. Sací bagr umožňuje odsát filtrační písek z velké vzdálenosti a obtížně přístupných míst technologického suterénu. Odsátí písku sacím bagrem umožní výměnu filtrační náplně bez pracné demontáže a bouracích prací. Odsátý filtrační písek pak sací bagr převeze bez potřeby dalšího překládání přímo na skládku. Sací bagr pro odsávání písku z filtrů je zajímavým technickým řešením v době údržbových prací před hlavní sezonou koupališť a aquacenter.

Výměna filtrační náplně sacím bagrem – tel.: 731 484 424, Sací bagr