Nový sací bagr ve vozovém parku

Abychom mohli pružně reagovat na požadavky zákazníků a čekací doba na sací bagr byla co nejkratší, tak jsme v měsíci září posílili náš vozový park o sací bagr KOKS Cyclovac. Jedná se o sací bagr s nejmodernějším samočistícím systémem, kdy místo filtrační komory jsou na sacím bagru instalovány cyklóny. Sací bagr je v provedení ADR, čili je vhodný pro sání, přepravu a vyfukování/vytlačování nebezpečných látek a odpadů. Sací bagr rovněž disponuje vysokotlakým vodním čerpadlem pro čištění nádrží, čištění zásobníků, apod. Firmy působící v energetice a (petro)chemickém průmyslu jistě ocení, že nový sací bagr KOKS Cyclovac je určen i pro práci ve výbušném prostředí (ATEX).

Sací bagr Ostrava +420 730 156 664

Sací bagr Brno +420 731 484 424

Sací bagr Praha +420 257 181 055

Sací bagr Bratislava +421 208 69 696