Čištění bioplynových stanic

Ormonde poskytuje své služby při čištění bioplynových stanic. K vyzdvižení hustých kalů obsahujících těžké sedimenty je použit sací bagr. K potřebě čištění fermentoru, čištění dofermentoru, čištění koncového skladu bioplynové stanice dochází zpravidla po tři až sedmi letech provozu.

Výkonná technika při odsávání kalu z nádrže BPS – odsávání kalu sacím bagrem umožňuje vyzdvižení písku, štěrku a hustého kalu z nádrže, pracujeme bez přidání vody pro omezení množství kalu anebo s přidáním vody pro rychlejší vytěžení kalu.
Rychlé řešení čištění nádrže při havárii bioplynové stanice – porucha míchadla, závada topení, provozní odstávka BPS.
Efektivní čištění bioplynové stanice – použití dvou strojů současně anebo práce ve dvou směnách sníží ekonomický dopad odstávky bioplynové stanice.

Bezpečnost práce našich zaměstnanců je vždy zajištěna nepřetržitým měřením koncentrace nebezpečných plynů a použitím unikátního systému výměny vzduchu na pracovišti.

Pro podrobnosti kontaktujte naše čištění bioplynových stanic specialisty na tel. č. 552 302 306.