Nejen vodárenským společnostem poskytuje Ormonde službu čištění nádrží a to jak vyzdvižení a odvezení obsahu nádrže, tak i očištění stěn nádrže vysokotlakou vodou.

 • Čištění technologických nádrží čistíren odpadních vod (lapáky štěrku, usazovací nádrže, aktivace)
 • Záchytné jímky dešťové vody, havarijní jímky, ORL
 • Čištění nádrží hluboko umístěných nebo obtížně dostupných (odlehčovací komory kanalizačních přivaděčů)
 • Vyzdvižení extrémně hustého materiálu z nádrží (kal z vyhnívacích nebo uskladňovacích nádrží)

Podle technologické náročnosti realizuje Ormonde čištění nádrží kanalizačním vozem či vysokotlakým pohotovostním vozem pro nejjednodušší aplikace anebo sacím bagrem s možností využití horolezecké techniky pro Vaše nejnáročnější projekty.

Pro podrobnosti ke službě čištění nádrží kontaktujte náš tým 552 302 306.

 
                                                                         

 

Čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut. Kal z čištění je odvezen a ekologicky zlikvidován odbobrnou společností Ormonde, přičemž na vše jsou vystaveny náležité doklady: Protokol o vyčištění nádrže a doklad o ekologické likvidaci.

 • Čištění nádrží, revize nádrží, defektoskopie jímek a nádrží
 • Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží
 • Odmaštění stěn nádrže ekologickým přípravkem
 • Provádění tlakové zkoušky nádrží a jímek
 • Čištění zařízení v nebezpečném prostředí
 • Čištění nádrží Ostrava
 • Čištění nádrží Brno
 • Čištění nádrží Praha
 • Čištění nádrží Bratislava