exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU
Nonstop servis

Aktuality

Čištění kanalizace Ostrava

Čištění kanalizace Ostrava je důležitá činnost spočívající v proplachu kanalizace Ostrava a následném odsátí sedimentů. Čištění kanalizace Ostrava je prováděno pomocí specializované techniky, kdy jedno vozidlo zároveň čistí kanalizace Ostrava a odsává sediment z kanalizace Ostrava. Dochází tak k časové úspoře při čištění kanalizace Ostrava.

Zobrazit celou aktualitu

Vysokotlaké vodní čištění

Ormonde nabízí specializovanou službu – vysokotlaké vodní čistění pro řešení všech Vašich provozních požadavků včetně: odstraňování nečistot, odstraňování nánosů, odstaňování nečistot z podlah, odstraňování nečistot z konstrukcí, vysokotlaké vodní čištění nádrží, vysokotlaké vodní čištění potrubí, vysokotlaké vodní čištění výměníků, vysokotlaké vodní čištění kanalizace, vysokotlaké vodní čištění podlah, odstraňování dopravního značení vysokotlakým paprskem, vysokotlaké vodní čištění technologií.

Zobrazit celou aktualitu

Industrial Cleaning Services – Ormonde Ostrava

Even at -6°C our company provides professional tank cleaning services, including vapour/gases cleaning by our scrubber unit and cleaning with ultra high-pressure unit at 90 degrees.

As part of our professional approach to industrial cleaning services we offer high power suction excavation, ultra high pressure units, ultra sonic system, drain cleaning ...

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a práce s uhelným prachem

Naši zákazníci opakovaně využívají sací bagr ATEX k čištění provozu uhelných elektráren a tepláren odsáváním uhelného prachu. Sací bagr ATEX – to není jenom samotný sací bagr, ale komplexní systém zabezpečeného odsávání uhelného prachu. Díky vysokému výkonu dokáže sací bagr odsávat uhelný prach ze vzdálených a obtížně dostupných zákoutí teplárny. Sací bagr má samozřejmě prachotěsnou cisternu pro bezpečné uskladnění a převoz materiálu. Sací bagr ATEX – to je efektivní a bezpečné řešení pro odsávání uhelného prachu.

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a práce ve slévárnách

V zimním období často využíváme sací bagr k poskytování služeb v ocelárnách a slévárenských podnicích. Svůj obrovský sací výkon uplatní sací bagr především při odsávání formovacího písku ze sklepení, tedy z velkých hloubek a vzdáleností. Sací bagr rovněž umožňuje odsávání tryskacích broků z obtížně dostupných míst. Díky funkci high-lift umožní sací bagr dávkovat materiál z cisterny přímo do big-bagů nebo sudů pro další zpracování. Sací bagr je dobré řešení pro fyzicky náročnou manipulaci v obtížně dostupných místech.

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a mínusové teploty

I v mrazivých dnech náš sací bagr funguje na plné obrátky. Nyní dokončujeme čištění jeřábových drah a čištění technologií v závodě, kde je sací bagr důležitým pomocníkem pro bezporuchový chod zařízení. Sací bagr je rovněž nenahraditelný pro snížení prašnosti.

Zobrazit celou aktualitu

Ormonde – průmyslové čištění v České republice

Ormonde poskytuje profesionální služby průmyslového čištění, environmentálního a facility managementu svým zákazníkům na základě dlouhodobých smluv i jednorázových zakázek.

Zodpovědným a odborným přístupem poskytujeme služby vysokovýkonných sacích bagrů, vysokotlakého vodního čištění, čištění kanalizace a chemického čištění technologiemi certifikovanými ATEX, ADR a SIR certifikáty. ...

Zobrazit celou aktualitu

Nový sací bagr ve vozovém parku

Abychom mohli pružně reagovat na požadavky zákazníků a čekací doba na sací bagr byla co nejkratší, tak jsme v měsíci září posílili náš vozový park o sací bagr KOKS Cyclovac. Jedná se o sací bagr s nejmodernějším samočistícím systémem, kdy místo filtrační komory jsou na sacím bagru instalovány cyklóny. Sací bagr je v provedení ADR, čili je vhodný pro sání, přepravu a vyfukování/vytlačování nebezpečných látek a odpadů. Sací bagr rovněž disponuje vysokotlakým vodním čerpadlem ...

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Ormonde poskytuje své služby při čištění bioplynových stanic. K vyzdvižení hustých kalů obsahujících těžké sedimenty je použit sací bagr. K potřebě čištění fermentoru, čištění dofermentoru, čištění koncového skladu bioplynové stanice dochází zpravidla po tři až sedmi letech provozu..

Výkonná technika při odsávání kalu z nádrže BPS – odsávání kalu sacím bagrem umožňuje vyzdvižení písku, štěrku a hustého kalu z nádrže, pracujeme bez přidání vody pro omezení množství kalu anebo s přidáním vody ...

Zobrazit celou aktualitu

Vysokotlaké vodní čištění – čištění tepelných výměníků

Jednou ze služeb skupiny vysokotlakého čištění je čištění teplosměnných ploch tepelných výměníků. Včasné a pravidelné odstraňování sedimentu a nálepů nejen prodlužuje životnost provozované technologie, snižuje i jejich účinnost a významně šetří provozní náklady provozovatele.

Zobrazit celou aktualitu

Služby vysokotlakého vodního čištění

V letošním roce Ormonde opět posílila svoji skupinu vysokotlakého vodního čištění a přináší nyní komplexní nabídku služeb v této oblasti rozšířením o agregát pracující s tlakem až 2500 bar. Naše vysokotlaké vodní agregáty tak nyní řeší kompletní rozsah požadavků průmyslového čištění v oblastech:

  • vysokotlaké otryskání nálepů z ocelových konstrukcí, odstranění zvětralého betonu,

Zobrazit celou aktualitu

Nový sací bagr KOKS

Sací bagr KOKS MegaVac SkyTipper je určen pro náročné průmyslové aplikace a je vhodný pro sání, vyfukování a transport suchých, tekutých a nebezpečných látek, jako jsou různé typy katalyzátorů, prachové substance, popílek a kaly. Speciálně pro manipulaci s nebezpečnými a znečištěnými látkami je jednotka vyrobena ve verzi ADR a je postavena tak, aby splňovala všechny příslušné bezpečnostní normy.

Zobrazit celou aktualitu

Ormonde a životní prostředí v Ostravě

Společnost Ormonde Organics International s.r.o. přispívá ke zlepšování životního prostředí v Ostravě. Jedná se zejména o snížení prašnosti v továrnách v rámci areálů bývalých Vítkovických železáren.

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Ormonde řeší stále častěji zakázky čištění technologie bioplynových stanic při jejich pravidelných kontrolách anebo při haváriích, nejčastěji při poruše míchadel.

  • odsátí hustého sedimentu z vyhnívacích nádrží a uskladňovacích nádrží ČOV

Zobrazit celou aktualitu