exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU
Nonstop servis

Aktuality

Čištění tepelných výměníků

Ormonde je přední společnost působící v České republice, Polsku a na Slovensku v oblasti průmyslového čištění, práce sacím bagrem, čištění kanalizace, vysokotlakého čištění a čištění tepelných výměníků.

Velký důraz klademe na bezpečnost práce a kvalitu poskytovaných služeb. Proto jsme do našeho vybavení zařadili automatický systém čištění tepelných výměníků, který zajistí maximální úroveň bezpečnosti a zároveň vysokou kvalitu a rychlost prováděné práce.

Zobrazit celou aktualitu

Čištění nádrží - průmyslové čištění

V čase letních odstávek se dostává služba čištění nádrží do popředí zájmu nejen v chemickém a petrochemickém průmyslu. Čištění nádrží v kombinaci s vysokotlakým vodním čištěním je jedna s nejfrekventovanějších realizovaných služeb. V odstávkách je ideální a mnohdy jediná příležitost pro čištění nádrží kyselin, čištění nádrží louhů, čištění nádrží hořlavin a čištění nádrží jiných kapalin a materiálů ...

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Bioplynové stanice musí být čištěny v pravidelných intervalech. Pro zkrácení výpadku provozu je vhodné čistit po dobu plánovaných údržbových prací - výměna míchadel, opravy topných hadů, revize ložisek a ocelových konstrukcí. Zkušený tým pracovníků Ormonde rozumí specifikům bioplynových stanic a umí nabídnout optimální řešení: profesionální non-stop servis, zkrácení doby výpadku výroby plynu, maximální profit pro zákazníka.

Zobrazit celou aktualitu

Čištění pískových filtrů sacím bagrem

Provozovatelé bazénů, koupališť a aquaparků stále častěji využívají sací bagr pro výměnu pískové náplně ve filtračních nádobách vodního hospodářství. Sací bagr umožňuje odsát filtrační písek z velké vzdálenosti a obtížně přístupných míst technologického suterénu. Odsátí písku sacím bagrem umožní výměnu filtrační náplně bez pracné demontáže a bouracích prací. Odsátý filtrační písek pak sací bagr převeze bez potřeby dalšího překládání přímo na skládku. Sací bagr pro odsávání písku z filtrů je zajímavým technickým řešením v době údržbových prací před hlavní sezonou koupališť a aquacenter.
Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr – průmyslové čištění

Aktuální informace – sací bagr a personál Ormonde provádí průmyslové čištění žíhacích pecí v hutním provoze. Sací bagr zajistí stoprocentní průchodnost odtahů a přispívá tak k větší efektivitě žíhání a nižší spotřebě energií. Sací bagr provádí odsávání prachu a hutního zdiva z celého prostoru pece. Sací bagr Ormonde – vysoká přidaná hodnota – spokojený zákazník. Sací bagr

Zobrazit celou aktualitu

Čištění kanalizace Ostrava

Čištění kanalizace Ostrava je důležitá činnost spočívající v proplachu kanalizace Ostrava a následném odsátí sedimentů. Čištění kanalizace Ostrava je prováděno pomocí specializované techniky, kdy jedno vozidlo zároveň čistí kanalizace Ostrava a odsává sediment z kanalizace Ostrava. Dochází tak k časové úspoře při čištění kanalizace Ostrava.

Zobrazit celou aktualitu

Vysokotlaké vodní čištění

Ormonde nabízí specializovanou službu – vysokotlaké vodní čistění pro řešení všech Vašich provozních požadavků včetně: odstraňování nečistot, odstraňování nánosů, odstaňování nečistot z podlah, odstraňování nečistot z konstrukcí, vysokotlaké vodní čištění nádrží, vysokotlaké vodní čištění potrubí, vysokotlaké vodní čištění výměníků, vysokotlaké vodní čištění kanalizace, vysokotlaké vodní čištění podlah, odstraňování dopravního značení vysokotlakým paprskem, vysokotlaké vodní čištění technologií.

Zobrazit celou aktualitu

Industrial Cleaning Services – Ormonde Ostrava

Even at -6°C our company provides professional tank cleaning services, including vapour/gases cleaning by our scrubber unit and cleaning with ultra high-pressure unit at 90 degrees.

As part of our professional approach to industrial cleaning services we offer high power suction excavation, ultra high pressure units, ultra sonic system, drain cleaning ...

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a práce s uhelným prachem

Naši zákazníci opakovaně využívají sací bagr ATEX k čištění provozu uhelných elektráren a tepláren odsáváním uhelného prachu. Sací bagr ATEX – to není jenom samotný sací bagr, ale komplexní systém zabezpečeného odsávání uhelného prachu. Díky vysokému výkonu dokáže sací bagr odsávat uhelný prach ze vzdálených a obtížně dostupných zákoutí teplárny. Sací bagr má samozřejmě prachotěsnou cisternu pro bezpečné uskladnění a převoz materiálu. Sací bagr ATEX – to je efektivní a bezpečné řešení pro odsávání uhelného prachu.

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a práce ve slévárnách

V zimním období často využíváme sací bagr k poskytování služeb v ocelárnách a slévárenských podnicích. Svůj obrovský sací výkon uplatní sací bagr především při odsávání formovacího písku ze sklepení, tedy z velkých hloubek a vzdáleností. Sací bagr rovněž umožňuje odsávání tryskacích broků z obtížně dostupných míst. Díky funkci high-lift umožní sací bagr dávkovat materiál z cisterny přímo do big-bagů nebo sudů pro další zpracování. Sací bagr je dobré řešení pro fyzicky náročnou manipulaci v obtížně dostupných místech.

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr a mínusové teploty

I v mrazivých dnech náš sací bagr funguje na plné obrátky. Nyní dokončujeme čištění jeřábových drah a čištění technologií v závodě, kde je sací bagr důležitým pomocníkem pro bezporuchový chod zařízení. Sací bagr je rovněž nenahraditelný pro snížení prašnosti.

Zobrazit celou aktualitu

Ormonde – průmyslové čištění v České republice

Ormonde poskytuje profesionální služby průmyslového čištění, environmentálního a facility managementu svým zákazníkům na základě dlouhodobých smluv i jednorázových zakázek.

Zodpovědným a odborným přístupem poskytujeme služby vysokovýkonných sacích bagrů, vysokotlakého vodního čištění, čištění kanalizace a chemického čištění technologiemi certifikovanými ATEX, ADR a SIR certifikáty. ...

Zobrazit celou aktualitu

Nový sací bagr ve vozovém parku

Abychom mohli pružně reagovat na požadavky zákazníků a čekací doba na sací bagr byla co nejkratší, tak jsme v měsíci září posílili náš vozový park o sací bagr KOKS Cyclovac. Jedná se o sací bagr s nejmodernějším samočistícím systémem, kdy místo filtrační komory jsou na sacím bagru instalovány cyklóny. Sací bagr je v provedení ADR, čili je vhodný pro sání, přepravu a vyfukování/vytlačování nebezpečných látek a odpadů. Sací bagr rovněž disponuje vysokotlakým vodním čerpadlem ...

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Ormonde poskytuje své služby při čištění bioplynových stanic. K vyzdvižení hustých kalů obsahujících těžké sedimenty je použit sací bagr. K potřebě čištění fermentoru, čištění dofermentoru, čištění koncového skladu bioplynové stanice dochází zpravidla po tři až sedmi letech provozu..

Výkonná technika při odsávání kalu z nádrže BPS – odsávání kalu sacím bagrem umožňuje vyzdvižení písku, štěrku a hustého kalu z nádrže, pracujeme bez přidání vody pro omezení množství kalu anebo s přidáním vody ...

Zobrazit celou aktualitu

Vysokotlaké vodní čištění – čištění tepelných výměníků

Jednou ze služeb skupiny vysokotlakého čištění je čištění teplosměnných ploch tepelných výměníků. Včasné a pravidelné odstraňování sedimentu a nálepů nejen prodlužuje životnost provozované technologie, snižuje i jejich účinnost a významně šetří provozní náklady provozovatele.

Zobrazit celou aktualitu