exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU
Nonstop servis

Aktuality

Ormonde – průmyslové čištění v České republice

Ormonde poskytuje profesionální služby průmyslového čištění, environmentálního a facility managementu svým zákazníkům na základě dlouhodobých smluv i jednorázových zakázek.

Zodpovědným a odborným přístupem poskytujeme služby vysokovýkonných sacích bagrů, vysokotlakého vodního čištění, čištění kanalizace a chemického čištění technologiemi certifikovanými ATEX, ADR a SIR certifikáty. ...

Zobrazit celou aktualitu

Nový sací bagr ve vozovém parku

Abychom mohli pružně reagovat na požadavky zákazníků a čekací doba na sací bagr byla co nejkratší, tak jsme v měsíci září posílili náš vozový park o sací bagr KOKS Cyclovac. Jedná se o sací bagr s nejmodernějším samočistícím systémem, kdy místo filtrační komory jsou na sacím bagru instalovány cyklóny. Sací bagr je v provedení ADR, čili je vhodný pro sání, přepravu a vyfukování/vytlačování nebezpečných látek a odpadů. Sací bagr rovněž disponuje vysokotlakým vodním čerpadlem ...

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Ormonde poskytuje své služby při čištění bioplynových stanic. K vyzdvižení hustých kalů obsahujících těžké sedimenty je použit sací bagr. K potřebě čištění fermentoru, čištění dofermentoru, čištění koncového skladu bioplynové stanice dochází zpravidla po tři až sedmi letech provozu..

Výkonná technika při odsávání kalu z nádrže BPS – odsávání kalu sacím bagrem umožňuje vyzdvižení písku, štěrku a hustého kalu z nádrže, pracujeme bez přidání vody pro omezení množství kalu anebo s přidáním vody ...

Zobrazit celou aktualitu

Vysokotlaké vodní čištění – čištění tepelných výměníků

Jednou ze služeb skupiny vysokotlakého čištění je čištění teplosměnných ploch tepelných výměníků. Včasné a pravidelné odstraňování sedimentu a nálepů nejen prodlužuje životnost provozované technologie, snižuje i jejich účinnost a významně šetří provozní náklady provozovatele.

Zobrazit celou aktualitu

Služby vysokotlakého vodního čištění

V letošním roce Ormonde opět posílila svoji skupinu vysokotlakého vodního čištění a přináší nyní komplexní nabídku služeb v této oblasti rozšířením o agregát pracující s tlakem až 2500 bar. Naše vysokotlaké vodní agregáty tak nyní řeší kompletní rozsah požadavků průmyslového čištění v oblastech:

 • vysokotlaké otryskání nálepů z ocelových konstrukcí, odstranění zvětralého betonu,

Zobrazit celou aktualitu

Nový sací bagr KOKS

Sací bagr KOKS MegaVac SkyTipper je určen pro náročné průmyslové aplikace a je vhodný pro sání, vyfukování a transport suchých, tekutých a nebezpečných látek, jako jsou různé typy katalyzátorů, prachové substance, popílek a kaly. Speciálně pro manipulaci s nebezpečnými a znečištěnými látkami je jednotka vyrobena ve verzi ADR a je postavena tak, aby splňovala všechny příslušné bezpečnostní normy.

Zobrazit celou aktualitu

Ormonde a životní prostředí v Ostravě

Společnost Ormonde Organics International s.r.o. přispívá ke zlepšování životního prostředí v Ostravě. Jedná se zejména o snížení prašnosti v továrnách v rámci areálů bývalých Vítkovických železáren.

Zobrazit celou aktualitu

Čištění bioplynových stanic

Ormonde řeší stále častěji zakázky čištění technologie bioplynových stanic při jejich pravidelných kontrolách anebo při haváriích, nejčastěji při poruše míchadel.

 • odsátí hustého sedimentu z vyhnívacích nádrží a uskladňovacích nádrží ČOV

Zobrazit celou aktualitu

Průmyslové čištění

Ormonde je partnerem stále širšího počtu průmyslových firem, pro něž zajišťuje služby průmyslového čištění. Při pravidelných odstávkách technologie anebo při havarijních stavech zajišťuje:

 • odsátí prachu z technologie, podlah i sklepení výrobních hal, kabelových lávek a konstrukcí, okenních parapetů

Zobrazit celou aktualitu

Tepelné elektrárny

Ormonde zajišťuje havarijní službu pro teplárny a tepelné elektrárny. Dodává rovněž činnosti průmyslového čištění pro plánované odstávky a opravy. Ormonde provádí čištění na technologickém zařízení:

 • zásobníky uhlí, zauhlovací trasy, mosty, pásové dopravníky, napínací stanice, přesýpací stanice

Zobrazit celou aktualitu

Vývozy septiků a žump

Od podzimu 2014 naše společnost rozšířila portfolio poskytovaných služeb o segment domácích zákazníků. Jedná se zejména o:

 • čištění žump, septiků
 • jímek a lapolů
 • čištění domovních přípojek a prohlídka kamerou

Zobrazit celou aktualitu

Amphitec V Force combi G2

V listopadu 2014 Ormonde posílila svou flotilu kanalizačních vozů o vysoce výkonný stroj Amphitec V Force combi G2 pro čištění velkoprofilových kanalizací DN 800 a výšší.

 • výkon sání 3500 m3 VZD/h
 • čerpadlo 560 l/min, 240 bar

Zobrazit celou aktualitu

Modernizace systémů pro trasování kanalizace

Zakoupili jsme novou sadu pro přesné zaměření sondy, která výrazně zvyšuje efektivitu při trasování kanalizace anebo při vyhledávání skrytých šachet.

 • nyní jsme schopni vyhledat a zaměřit potrubí až do hloubky 15m
 • vyhledat litinový poklop pod trávou nebo asfaltem až do 80cm pod povrch

Zobrazit celou aktualitu

Sací bagr

Sací bagr, kterými disponuje společnost Ormonde jsou navrženy pro aplikaci v těžkém průmyslu, stavebnictví, nakládání s odpady a jsou vhodné pro odsávání a foukání všech druhů materialů jak v suchém, tak v tekutém stavu.

Naše sací bagr jsou navrženy tak, aby byla zajištěna maximální provozní účinnost, bezpečnost, a spokojenost zákazníka, který získá nejlepší kvalitu za své peníze.

Zobrazit celou aktualitu